Umělecká řemesla

Název školního vzdělávacího programu:  
  • Návrh a realizace textilií a oděvů
Kód a název rámcového vzdělávacího programu:
82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu
  • Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce
Kód a název rámcového vzdělávacího programu:
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Profil absolventa a uplatnění absolventa
Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou ovládá přípravu a výběr textilních materiálů pro zhotovování textilních uměleckých předmětů podle výtvarných návrhů a předloh, zvládá textilní řemesla v oděvní tvorbě. Disponuje souborem znalostí různých textilních technik a počítačové grafiky. Zná problematiku závěrečné úpravy a adjustace finálních výrobků, restaurování historicky cenných předmětů. Nalezne uplatnění v dílnách a ateliérech. Je připraven k zahájení vlastní podnikatelské činnosti, např. samostatně tvořící designér.
Profil absolventa a uplatnění absolventa
Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou se uplatní při zhotovování nábytku a interiérů, uměleckořemeslných výrobků podle vlastních návrhů i návrhů výtvarníků. Ovládá původní technologie a materiály, umí restaurovat, konzervovat a zdobit historický nábytek, ovládá CAD programy pro návrh a konstrukci nábytku, ovládá obsluhu a programování CNC truhlářských strojů. Obor je vhodný pro chlapce i děvčata.

Forma studia a jeho ukončení
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.
U oboru 82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování dřeva probíhá praktické vyučování v restaurátorské dílně SSPV RENOVA o. p. s. v Miloticích nad Opavou bezplatně.

Přihlášení ke studiu
Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Upozorňujeme, že přihláška musí být podána na formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole a konzervatoři" a je odlišná od běžných přihlášek (modrá barva). Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu ji doručí uchazeč na adresu naší školy do 30.11.

Podmínky přijetí
Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku talentové zkoušky a hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 

Možnosti dalšího studia
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké školy s uměleckým, pedagogickým i technickým zaměřením.

Ubytování a stravování
Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně SŠA na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří
Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole
Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v AUTOCADU, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, textilní techniky, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Učební plán Uměleckořemeslného zpracování textilu zde.

Učební plán Uměleckořemeslného zpracování dřeva zde.

Zdravotní způsobilost ke studiu Uměleckořemeslného zpracování textilu zde.

Zdravotní způsobilost ke studiu Uměleckořemeslného zpracování dřeva zde.