Truhlář

Název školního vzdělávacího programu:  
  • Truhlář
Kód a název rámcového vzdělávacího programu:
33-56-H/01 Truhlář
Profil absolventa a uplatnění absolventa
Absolvent umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě. Provádí nastavování, obsluhu a údržbu základních druhů truhlářských strojů a CNC zařízení. Ovládá technologii výroby a montáž nábytku, zařízení bytových interiérů a veřejných prostor. Zhotovuje také stavebně truhlářské výrobky, umí udržovat a opravovat nábytek. Truhláři se uplatňují při výrobě nábytku, opravách a údržbě výrobků ze dřeva apod. Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.Forma studia a jeho ukončení
Tříleté denní studium s výučním listem.

Přihlášení ke studiu
Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu ji doručí na adresu naší školy           do 1. 3.

Podmínky přijetí
Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 

Ubytování a stravování
Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně SŠA na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří
Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole
Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v AUTOCADU, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava k dalšímu studiu.

Učební plán zde.

Zdravotní způsobilost ke studiu zde.

Videoukázku o oboru naleznete zde.