Stanovení povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky

Zkušební období: jarní a podzimní zkušební období 2018
 
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
 
ŠVP - Programování:
- praktická zkouška z programování zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z hardware zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z operačních systémů zde.
 
Nepovinné předměty:
- Počítačové sítě zde;
- Základy elektrotechniky, elektronika a číslicová technika zde.
 
 
Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
 
ŠVP - mechatronik:
- praktická zkouška z odborného výcviku zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z mechatroniky a programování CNC zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z technologie zde.
 
Nepovinné předměty:
- Technická dokumentace a strojnictví zde;
- Technická mechanika a strojírenská technologie zde.
 
Obor vzdělání: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
 
ŠVP - Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce:
- praktická zkouška z odborného výcviku zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z technologie zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z dějin výtvarné kultury zde.
 
Nepovinné předměty:
- Výtvarná příprava zde;
- Uměleckořemeslné zpracování dřeva a konstrukce zde.
 
Obor vzdělání: 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu
 
ŠVP – Návrh a realizace textilií a oděvů:
- praktická zkouška z odborného výcviku zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z technologie zde;
- ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z dějin výtvarné kultury zde.
 
Nepovinné předměty:
- Výtvarná příprava zde;
- Textilní techniky zde.
 
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
 
ŠVP – Podnikání:
- praktická zkouška z odborných předmětů zde;
- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z ekonomiky zde;
- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z účetnictví zde.
 
Nepovinné předměty:
- Komunikace zde;
- Marketing a management a fiktivní firma zde.
 
Volba předmětu žákem bude učiněna písemně do 1.12.2017 jako součást přihlášky k maturitní zkoušce. Žák obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.