Přijímací zkoušky

Volná místa do oborů vzdělání! 

Informační technologie - 3. místa

Mechanik seřizovač - 3. místa

Obráběč kovů - 3. místa

Truhlář - 3. místa

Uměleckořemeslné zpracování textilu - 4. místa

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - 3. místa

Volná místa jsou průběžně aktualizována!


Výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání Informační technologie - 2. kolo:

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Výsledková listina 2. kola:

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)


Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Obráběč kovů (3. volná místa), více zde.

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Truhlář (2. volná místa), více zde.

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Informační technologie, více zde.


Výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání Podníkání - 2. kolo:

Obor: 64-41-L/51 Podnikání

Výsledková listina 2. kola:

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)


Výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání Informační technologie po náhradním termínu:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Výsledková listina po náhradním termínu:

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Výsledková listina v řádném termínu:

Celkem bylo přijato 15 žáků z předpokládaných 18 uchazečů. Zbývající místa jsou rezervována pro případné přijetí řádně omluvených uchazečů, kteří budou konat jednotné zkoušky v náhradním termínu.

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Obor: 64-41-L/51 Podnikání

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole (objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“) a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.

Můžete podat odvolání podle poučení v rozhodnutí, nejpozději však ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou. Formulář odvolání uchazeče proti nepřijetí zde

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

S jakýmikoliv dotazy nebo nejasnostmi se obracejte na naši školu telefonicky (tel. 554 637 151) nebo formou e-mailu (info (zavináč) sspkrnov (tečka) cz).

Výsledky jsou rovněž zveřejněny na úřední desce školy, v záložce Přijímací zkoušky.


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

 
Obor:  23-56-H/01 Obráběč kovů.
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor:  33-56-H/01 Truhlář.

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

 

Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole (objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“) a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.

Můžete podat odvolání podle poučení v rozhodnutí, nejpozději však ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou. Formulář odvolání uchazeče proti nepřijetí zde

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

S jakýmikoliv dotazy nebo nejasnostmi se obracejte na naši školu telefonicky (tel. 554 637 151) nebo formou e-mailu (info (zavináč) sspkrnov (tečka) cz).

Výsledky jsou rovněž zveřejněny na úřední desce školy, v záložce Přijímací zkoušky a Úřední deska.


 

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme.

Den otevřených dveří denně, nejlépe se telefonicky domluvit.