Organizace školního roku 2017/2018

Pravidelná činnost:
Taneční kurzy
T: po dohodě s DDM
 
Autoškola
T: po dohodě
 
Zájmová činnost
T: září 2016 - červen 2017
 
Nepravidelná činnost:
 
 
Hlavní prázdniny
T: 1. 7. - 1. 9. 2017, sobota, čtvrtek
 
Odeslání pozvánek žákům k řádným, opravným a náhradním ZZ
T: do 1. 7. 2017
 
Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
T: do 5. 7. 2017
 
Opravné zkoušky a doklasifikace
T: 28. 8. – 30. 8. 2017