Nástavbové studium

Název školního vzdělávacího programu:  
  • Podnikání 
Kód a název rámcového vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent ovládá teoreticky i prakticky problematiku účetnictví, práva, daňovou problematiku, využívání výpočetní techniky a programového vybavení. Absolvent dvouletého denního studia s maturitní zkouškou se uplatní v technických a ekonomických pozicích ve firmách, při vedení menší firmy či samostatné podnikatelské činnosti. Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Forma studia
Dvouleté denní nástavbové studium s maturitou.

Přihlášení ke studiu
Přihlášku obdrží uchazeč na střední škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění ji doručí na adresu naší školy do 1. 3.
 
Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 

Ubytování a stravování
Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně SŠA na Opavské ulici v Krnově.

Den otevřených dveří
Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole
Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v AUTOCADU, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Učební plán zde.

Zdravotní způsobilost ke studiu zde.