Mechanik seřizovač

Název školního vzdělávacího programu:  
  • Mechatronik
Kód a název rámcového vzdělávacího programu:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou je připraven programovat, seřizovat a obsluhovat číslicově řízené i klasické obráběcí stroje a výrobní linky, má znalosti z oboru průmyslové automatizace, pneumatiky, hydrauliky, elektroniky a základů robotiky. Umí pracovat v CAD/CAM systémech. Absolvent nalezne uplatnění v oblasti technické přípravy výroby i provozních technickohospodářských funkcích. Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké škole.

Možnost získání výučního listu oboru vzdělání Obráběč kovů ve 3. ročníku studia a stipendia již od 1. ročníku!!!

Forma studia
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.  

Přihlášení ke studiu
Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole popř. v kanceláři naší školy. Po jejím vyplnění, potvrzení prospěchu základní školou a potvrzením zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru ji doručí na adresu naší školy do 1. 3.
 
Podmínky přijetí
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, hodnocení prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání. 
 
Ubytování a stravování
Ubytování poskytujeme ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťujeme v jídelně SŠA na Opavské ulici v Krnově. 

Den otevřených dveří
Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájmová činnost ve škole
Pro žáky naší školy organizujeme bohatou zájmovou činnost v rámci školního klubu. Žáci školy si mohou vybrat např. programování, užití výpočetní techniky, digitální fotografii a počítačovou grafiku, konstruování v AUTOCADU, tvorbu technické dokumentace na PC, sportovní hry, německý a anglický jazyk, matematika a fyzika jako příprava ke studiu vysoké školy.

Učební plán zde.

Stipendijní řád zde.

Zdravotní způsobilost ke studiu zde.

Videoukázku o oboru naleznete zde.