Maturitní zkoušky

Aktuality:

(více informací na www.novamaturita.cz)

Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov pro jarní zkušební termín 2018 zde.


 

Kalendář s nejdůležitéjšími termíny jarního zkušebního období 2018 zde.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018 zde.
 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018 zde.

Jednotné zkušební schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2018 zde.

Podrobné jednotné zkušební schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2018 zde


Základní informace pro žáky zde

Kritéria hodnocení zde, přílohy zde.


Kritéria hodnocení profilových zkoušek:

Informační technologie zde.

Mechanik seřizovač zde.

Podnikání zde.

Uměleckořemeslné zpracování textilu zde.

Uměleckořemeslné zpracování dřeva zde.