Maturitní zkoušky

Aktuality:

(více informací na www.novamaturita.cz)

Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov pro podzimní zkušební termín 2017 zde.


 

Kalendář s nejdůležitéjšími termíny podzimního zkušebního období 2017 zde.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017 zde.
 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017 zde.

Jednotné zkušební schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2017 zde.

Podrobné jednotné zkušební schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2017 zde


 

Základní informace pro žáky zde

Kritéria hodnocení zde, přílohy zde.