Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018 zde.

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami zde.

Bližší podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky zde.

Základní informace k jednotné závěrečné zkoušce zde.

Informace pro uchazeče ke konání testů zde.

Specifikace požadavků pro jednotné testy z českého jazyka a literatury zde.             
 
Specifikace požadavků pro jednotné testy z matematiky zde.

 

více na:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/