Úvodní stránka

Volný den pro žáky - pondělí 25. 9. 2017

Vyhlašuji na pondělí 25. 9. 2017 volný den pro žáky, kterým bude probíhat výuka na Soukenické ulici (neplatí pro výuku v Miloticích - 2. U) z důvodu přerušení dodávky elektřiny.

Aleš Zouhar, ředitel

Zahájení nového školního roku 2017/2018 - pondělí 4. 9. 2017

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018 pro nastupující první ročníky oborů vzdělání Informační technologie, Mechanik seřizovač (třída 1. E), Uměleckořemeslné zpracování dřeva a textilu (třída 1. U), Obráběč kovů a Truhlář (třída 1. B) se koná v 10.00 hod., pro nástavbové studium Podnikání (třída 1. P) v 9.00 hod.

Ostatní třídy (kromě 3. E na 10:00) mají zahájení v 8.00 hod. v budově školy. Rozmístění do učeben zde.

Maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní zkušební období

Maturitní zkoušky:

Nové informace jsou již k dispozici v záložce Maturitní zkoušky. Více na www.novamaturita.cz. V úterý 15. 8. 2017 budou rozeslány pozvánky k písemné části maturitních zkoušek.

Adresa konání písemných zkoušek je: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, Hany Kvapilové 1655/20, 746 59 Opava.

Datum konání ústních zkoušek na SŠP Krnov: 12. 9. 2017 (IT, UŘZD, Podnikání) a 19. 9. 2017 (UŘZT). Čas zahájení bude upřesněn.

Závěrečné zkoušky:

• Písemná část závěrečné zkoušky se koná 1. 9. 2017.
• Praktická část závěrečné zkoušky se koná 4. 9. až 6. 9. 2017.
• Oznámení výsledku písemné a praktické části závěrečné zkoušky - 7. 9. 2017.

• Ústní část závěrečné zkoušky se koná 14. 9. 2017. 

Volná místa do oborů vzdělání

Volná místa do oborů vzdělání! 

Informační technologie - 3. místa

Mechanik seřizovač - 3. místa

Obráběč kovů - 2. místa

Truhlář - 3. místa

Uměleckořemeslné zpracování textilu - 4. místa

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - 3. místa

Volná místa jsou průběžně aktualizována!

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list a k tomu ještě stipendium?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list. Od nového školního roku 2017/2018 žáci, kteří splní podmínky, mohou získat motivační a prospěchové stipendium. Máme ještě poslední 3. místa volná!

Pěkné prázdniny!!!

Přejeme všem našim žákům i pedagogům krásné a odpočinkové prázdniny, hodně pohodových dnů, načerpání nových sil, příjemné zážitky z letních dnů a návrat ve zdraví. Ať Vám tyto dny co nejpomaleji utíkajísmileysmileysmiley.

Návštěva ZŠ Úvalno

V posledních červnových dnech 2017 navštívila naší školu základní škola Úvalno. Žáci 1-5 tříd si prošli prostředí školy. Měli možnost si vyzkoušet paličkování, tkaní, viděli práci s hydraulikou, pneumatikou. Přiblížil se jim technický svět CNC programování, ovládání a práce s CAD systémy. Naši žáci v tělesné výchově měli možnost poměřit síly při vybíjené, kterou si společně zahráli. Akce byla velmi zdařilá a všem se moc líbila.

Exkurze Ostroj Opava

V pátek 23. 6. 2017 jsme se byli podívat do strojírenské firmy Ostroj v Opavě. Prohlédli jsme si kovárnu, nástrojárnu a CNC dílnu. Žáci 2.E - mechanici seřizovači.

Exkurze Malý svět techniky

V úterý 20. 6. 2017 jsme byli v Malém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Nejvíce nás zaujala auta, motorky, autobusy…Veselá a na prázdniny se těšící 1. E.

Exkurze na superpočítači

Dne 15. 6. 2017 se skupina žáků naší školy oboru informační technologie zúčastnila zajímavé exkurze v Národním superpočítačovém centru VŠB v Ostravě. Protože exkurze byla naplánována v odpoledních hodinách, žáci stihli ještě dopoledne navštívit expozici Velký svět techniky v areálu Dolní oblast Vítkovice. Mohli tak porovnat, jak prudkým tempem se rozvíjí lidské poznání v oblasti techniky za posledních několik století, hlavně však za několik posledních let. V superpočítačovém centru vyslechli zajímavou přednášku o tom, jak je superpočítač sestavený, jaké jsou jeho parametry a především jaké je jeho využití v jednotlivých oblastech lidské činnosti.

Zveme Vás na kurz Základy úpravy fotografií

20 let poté.....Povodně 1997

29. června 2017 se na Hlavním náměstí uskuteční akce k připomenutí povodní roku 2017. Zejména dopolední program na náměstí je určen dětem a žákům. Bude zde prezentována technika integrovaného záchranného systému s možností aktivní prohlídky. SVČ doplní program o interaktivní stanoviště týkající se např. zdravovědy i tvořivých dílen. Ve středové uličce náměstí budou umístě postery, připomínající textem i fotografiemi průběh povodní.

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list a k tomu ještě stipendium?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list. Od nového školního roku 2017/2018 žáci, kteří splní podmínky, mohou získat motivační a prospěchové stipendium. Máme ještě poslední 3. místa volná!

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlašujeme volby do školské rady, které se budou konat dne 4. 9. 2017 od 8:00 do 12:00 hod. na sekretariátu školy (místnost č. 305), kde oprávnění voliči při osobní účasti obdrží, upraví a odevzdají volební lístky. Volit se budou 2 zástupci z řad pedagogických pracovníků a 2 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků či zletilých žáků. Návrhy kandidátů, kterými mohou být pouze oprávněné osoby způsobilé k právním úkonům (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci), budou volební komisí přijímány do 30. 6. 2017 na sekretariátu školy (studijní a personální oddělení).
 
Případné dotazy zodpovíme písemně, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na 554 637 151. Veškeré informace a dokumenty o školské radě jsou k dispozici na sekretariátu školy a naleznete je také na internetových stránkách školy na adrese http://www.sspkrnov.cz.
 
Oznámení o konání voleb do školské rady zde.

Program pro absolventy strojních a technických škol - Ostroj a. s.

Strojírenská společnost Ostroj a. s. nabízí absolventům středních strojních a technických škol program pro zacvičení a zaškolení ve strojírenské oblasti. Více informací zde.

SŠP Krnov úspěšně reprezentovala kraj na celorepublikovém finále

Dne 27. dubna 2017 proběhlo v hotelu AquaPalace v Praze Čestlicích II. celorepublikové kolo odborné soutěže „T-Profi“ pořádané Hospodářskou komorou ČR a Středním podnikatelským stavem. Cílem soutěže je zvýšit zájem o studium technických oborů u dětí základních a středních škol.
 
Tým složený z žáků 2. ročníku SŠP Krnov (Jáchym Hammer, Daniel Koník, Lukáš Dvořák) a žáků ZŠ Město Albrechtice (Jakub Herman, Ludvík Remešek, Jiří Vyslucha), učiteli (Martin Jargaš a Erika Kynická) a v čele s kapitánem týmu Jakubem Skopalem, zástupcem partnerské firmy Elfe s.r.o., dokázal na celorepublikovém finále obsadit úžasné 6. místo mezi 14 konkurenty z ostatních krajů v soutěži s polytechnickou stavebnicí Merkur.
 
Náročný úkol sestavit dopravní linku z několika součástí byl zkouškou týmové práce, odborných znalostí a motoriky. Tento ročník pořadatel udělal soutěž složitější tím, že v době sestavování a konstruování stavebnice musely týmy plnit úkoly z oblasti bezpečnosti práce, první pomoci a odborného testu a to vše v časovém limitu 150 minut.
 
V úvodu celé soutěže přišel týmy osobně podpořit prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který ve svém krátkém vystoupení vyzdvihl důležitost technického vzdělávání jak na základních, tak středních školách.

Dar firmy ON Semiconductor

Naše škola získala začátkem letošního roku velice zajímavý sponzorský dar rožnovské firmy ON Semiconductor. Jedná se o 16 ks vývojových sad, založených na otevřené elektronické platformě Arduino. Základem vývojové sady je deska osazená mikrokontrolérem, obklopeným dalšími elektronickými komponenty, s možností připojení desky k PC a periferním jednotkám. Možnosti využití této open source platformy jsou velmi velké, jak v prostředí vzděláváni, tak i aplikací v průmyslu. Žáci si mohou při práci s těmito sadami prohloubit své znalosti v oboru elektroniky, mikroprocesorové techniky a programování. Navíc budou motivování touto zábavnou formou výuky k dalšímu studiu elektroniky a programování.
 
Velkou výhodou je nízká cena, multiplatformnost, jednoduché a čisté programovací prostředí s možností rozšíření jak software, tak i hardware.
 
Zatím se na praxi žáci seznamují s vývojovým prostředím Arduino na jednoduchých úlohách a od příštího školního roku bude práce s těmito sadami zařazená do výuky.
 
Věříme, že znalosti této problematiky přispějí k většímu uplatnění našich absolventů, jak na vyšším stupni vzdělávání, tak i na trhu práce.

Soutěž SolidWorks

21. března 2017 se žáci oboru Mechanik seřizovač - Mechatronik: Antonín Komárek, Daniel Staša a Jaroslav Pecháček zúčastnili celostátní soutěže v 3D modelování  programu SolidWorks v Hranicích na Moravě. V letošním roce soutěžili za veliké konkurence 56 účastníků z 22 škol z celé České republiky. Tonda Komárek zaslouží velikou pochvalu za 8. místo, ostatní se soutěže zúčastnili poprvé a umístili se ve třetí desítce soutěžících.

Exkurze Ampér 2017

Dne 22. března 2017 se naši žáci oboru Informační technologie zúčastnili veletrhu Ampér 2017 v Brně. Akce obohatila žáky o nové znalosti v širokém oboru elektroniky a elektrotechniky.

SŠP Krnov a ZŠ Město Albrechtice je nejlepší tým z Moravskoslezského kraje v soutěži Talenty pro firmy

Dne 9. března 2017 proběhla v sídle firmy Bašista v Krnově soutěž „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami pro školní rok 2016/2017.
 
Cílem soutěže je podpořit zájem o technické obory prostřednictvím spolupráce mezi regionálními zaměstnavateli, středními a základními školami.
Do soutěže bylo zapojeno celkem 5 smíšených 8členných týmů, které tvořili 3 žáci základní školy + 3 žáci střední školy + 1 zástupce firmy + pedagogický dohled. Naše škola byla zastoupena žáky druhého ročníku Mechanik seřizovač – Mechatronik a Informační technologie Lukášem Dvořákem, Danielem Koníkem a Jáchymem Hammerem. Za základní školu soutěžili žáci páté třídy ZŠ z Města Albrechtic: Jiří Výsluha, Jakub Herman, Ludvík Remešek. Kapitánem činností týmu byl pan Jakub Skopal z firmy ELFE s.r.o., Krnov a pedagogický dohled Martin Jargaš ze SŠP Krnov.
Soutěžním úkolem bylo sestavit a zprovoznit během stanoveného časového limitu tří hodin model tiskařského lisu ze stavebnice na bázi polytechnické stavebnice. Pracuje jen 6 páru rukou žáků, kdy „Dospěláci“, kteří jsou zastoupeni v každém týmu osobou kapitána a zástupcem pedagoga mohou radit, nesmí se však do montáže aktivně zapojit, tj. nemohou „montovat“. Jejich rolí je koordinovat postupy celého týmu, instruovat a zapojit všechny členy do jednotlivých činností a směřovat ke smontování zařízení.
Jde o projekt, kdy žáci základních škol přicházejí do styku s technickými obory a vše probíhá jako v opravdové firmě, kdy zatím nekvalifikovaní pracovníci provádějí přípravu a dílčí činnosti, zatímco pracovníci zkušení a kvalifikovaní celé zařízení kompletují a oživují, přičemž vše probíhá pod vedením vedoucího pracovníka.
 
Všichni účastníci soutěže si zaslouží obrovskou pochvalu, neboť prokázali obrovské množství manuální zručnosti, důvtipu, představivosti, týmové spolupráce a soutěživosti.
 

Náš tým bude reprezentovat kraj ve státním kole, které proběhne v měsíci dubnu tohoto roku.

Na TV Polar najdete krátkou reportáž ze soutěže: 

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/krnov/11000007624/prvni-rocnik-souteze-talenty-pro-firmy

Chcete získat maturitní vysvědčení a zároveň výuční list?

Máme pro Vás dobrou zprávu! Naše škola se od 1. 9. 2016 zapojila do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, konkrétně v oboru Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechatronik) můžete ve 3. ročníku získat rovněž výuční list.

Informační technologie = dobrá volba!

Chcete umět programovat, skládat počítač, či vědět, jak funguje Internet? Obor Informační technologie je nejen zajímavý, ale má budoucnost. Žáci mají k dispozici nejnovější software i hardware, který umožňuje efektivní výuku programování, servisu IT, návrhu i montáží počítačových sítí, 3D tiskárnu, termokameru a další moderní pomůcky.

Řemesla - vždy budou potřeba!

Ne všichni budou sedět v kancelářích, studovat řemeslo není ostuda, řemeslník se neztratí a šikovný vůbec ne. Moderní, čisté prostředí školy s klasickým vybavením učeben i strojním vybavením dílen je samozřejmostí. Modernizace se nedá zastavit. Pro Truhláře máme software pro konstruování nábytku, programování CNC a také samotný pětiosý CNC stroj pro obrábění dřeva. Pro Obráběče kovů disponujeme CNC obráběcím frézovacím centrem s řídícím systémem Heidenhain a CNC soustruhem s řídícím systémem Fanuc, cvičnými CNC stroji, kde žáci programují v základním ISO kódu a Mikroprogu. Žáci se učí konstruovat pomocí moderního software a následně zhotovují programy pro CNC soustruhy či CNC obráběcí centrum.

Kovo Junior 2017

Dne 30.1. 2017 se uskutečnila regionální soutěž KOVO – Junior, která  je určena žákům 2. až 4. ročníků oborů Mechanik seřizovač a Mechatronik jejíž vyhlašovatelem je CECH KOVO ČR. Do regionálního kola se přihlásily 4 střední školy Moravskoslezského kraje, členů CECHU KOVO ČR. SOŠ Frýdek-Místek, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SŠP Krnov, a SŠT Opava reprezentovalo 8 žáků. Účastníci soutěžili ve dvou praktických částech – I. vypracování programu pro CNC frézku pomocí programu Heidenhain, II. měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a jednom teoretickém zadání, kdy vypracovávali test. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do celostátního finále soutěže KOVO Junior 2017. Děkujeme našim žákům - Davidu Leszcynskému a Antonínu Komárkovi za účast na této soutěži a všem můžeme říci, že patří mezi 8 nejlepších mechatroniků v programování systému Heidenhain v Moravskoslezském kraji.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Náš žák třídy 1. E Martn Genčur obsadil krásné 2. místo v rámci Moravskoslezského kraje ve Středoškolské soutěži v kybernetické bezpečnosti. Prvního kola soutěže se zúčastnilo téměř 1.100 osob, z toho téměř 600 žáků středních škol se kvalifikovalo do druhého kola. Cenu mu osobně předal manažer kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Blahopřejeme!

Exkurze ve společnosti On Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm

Dne 12. 10. 2016 se zúčastnili žáci naší školy exkurze ve společnosti On Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm. Je to společnost, která navazuje na tradici bývalého podniku Tesla Rožnov, kdysi největšího podniku na výrobu polovodičových součástek a televizních obrazovek u nás. Součástky společnosti On Semiconductor mají široké uplatnění v řadě produktů, od automobilů, praček, televizorů až po tablety a mobilní telefony.
 
Žáci se seznámili s navrhováním integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a polovodičových čipů. Některé provozy při výrobě čipů mohli sledovat pouze přes prosklené dveře, vzhledem k požadavkům výroby na prakticky nulovou prašnost prostředí, kam zaměstnanci vcházejí přes vzduchovou sprchu.
 
Vzhledem k tomu, že poptávka po výrobcích této firmy se neustále zvyšuje a tato firma se neustále rozvíjí, mají i žáci naší školy možnost uplatnění v této společnosti. Žákům se exkurze velmi líbila, jak zajímavé prostředí provozu, tak i příjemná atmosféra v této společnosti.

Infrakamera v akci

Naši Ajťáci si hrají s infrakamerou, měří teplotu mikropájky, jednotlivých komponent počítače, oteplení jističů, pojistek a spínačů v rozvodné skříni, rychlovarnou konvici, či horkou tekoucí vodu. Vše je bezkontaktní a bezpečné. Tmavá modrofialová barva je nejchladnější místo, oranžovožlutá místo nejteplejší.

Tiskneme 3D!

Máme 3D tiskárnu XYZprinting da Vinci 1.0 AiO, která integruje 3D skener a 3D tisk. 3D skener umožňuje pomocí laseru nasnímat vzorky jiných předmětů, upravit je podle vlastních představ a pak znovu vytisknout. 3D tisk je založený na nanášení roztaveného plastu v tenkých vrstvách na vyhřívaný stůl. Plast se vkládá do tiskárny v podobě drátu navinutého na cívce, která se postupně odvíjí. Součástí tiskárny je i ovládací software pro Windows, který umožňuje načtení 3D modelu v běžně používaném formátu STL. 3D tiskárna bude využívána nejen při výuce odborných předmětů uměleckořemeslných i informatických oborů, ale také v rámci zájmové činnosti a pro prezentace školy.